forside2

Velkommen

Mit navn er Jan Lind-Hansen, og jeg arbejder med ledelse og medarbejderudvikling som coach, konsulent og foredragsholder i private og offentlige organisationer.

I en stor del af min karriere som leder og konsulent har jeg fokuseret på ledelses- og organisationsudvikling.

Mit syn på udvikling af mennesker og organisationer er inspireret af systemisk og anerkendende tænkning samt Teori U. Fælles for disse tilgange er, at de er redskaber til at skabe givende – og ikke mindst blivende – forandringer i forhold til visioner, mål og handlinger.

Mens forandringer ofte har en negativ klang som nødvendige onder, tilbyder jeg en alternativ tilgang, der bruger forandringer som springbræt for en bedre fremtid. Herved hjælper jeg ledere og medarbejdere med at skabe grundlaget for sublime resultater via bevidst forandringsledelse. Det kræver, at man har modet til at give slip på faste holdepunkter og give plads til undersøgelse, refleksion og dialog, hvor mange og mangfoldige stemmer og historier bliver hørt.

Min rolle er at tilvejebringe nytænkning og kreativitet via et samtale- og læringsrum. Her åbner man op for at overveje alternativer, stille spørgsmål, være nysgerrig og bevæge sig ud over sin komfortzone. Resultatet er den livgivende forandring skabt på grundlag af ny viden om barrierer og muligheder. Afhængigt af situationen bruger vi eksempelvis denne viden til at bygge unikke partnerskaber og teams, øge kvalitet og effektivitet samt højne trivsel og arbejdsglæde.

I de seneste år har jeg været optaget af, hvordan Teori U kan anvendes i denne sammenhæng. Teori U er en radikal og ny måde at skabe samarbejde, kommunikation, udvikling og innovation på. Det er en ledelses- og innovationsfilosofi, som stikker dybere og favner bredere end gængse managementteorier. Fundamentet i Teori U er bæredygtighed og social ansvarlighed båret af en opfordring til ledere og medarbejdere om at møde fremtiden åbent, undrende, nærværende og eksperimenterende sind.

 

Seneste indlæg