Bøger & artikler

I maj 2013 udgav jeg bogen U’et – Kritik og perspektiver sammen med Bo Heimann. Bogen er præcis, enkel og praktisk inspiration til alle, der kender til Teori U og vil arbejde videre med den.

Udgangspunktet for bogen er, at vi som samfund, organisationer og personer må gå nye veje for at skabe bæredygtige løsninger og en mere social verden. Vi sætter teoriens vigtigste begreber under lup og belyser nye aspekter af Teori U. Baseret på vores egne erfaringer med U’et samt samtaler med 25 professionelle, der arbejder med Teori U, giver bogen gode råd til at anvende teorien og en mere nuanceret forståelse af U’et.

Min personlige interesse for Teori U som værktøj til forandringsprocesser bunder i en overbevisning om, at personlige forandringer skal komme inde fra personen selv – ikke fra formaninger, regler eller krav.

Læs mere hos Gyldendal Business.

ebog_cover
Første kapitel til fri downloadning.

Artikler

”U’et under (u)kærlig behandling”. Interview i Forkant – Ledelse i sundhedsvæsenet, udgivet dec. 2013 af lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd

”Lær at bruge U’et rigtigt”. Artikel på Lederweb, udgivet sep. 2013 af Væksthuset for ledelse

”Er tiden moden til Teori U – version 2.0?” Interview i Offentlig ledelse – udgivet dec. 2012 af HK/Kommunal, Socialpædagogerne og Dansk Socialrådgiverforening

I perioden 1999-2003 har jeg desuden skrevet en række indlæg om strategisk kompetenceudvikling i branchebladet Finans & Samfund udgivet af Finansrådet, samt været medforfatter på to formidlingshæfter: Unge i pengeinstitutsektoren – det er sjovt, når du kan noget og Fremtidssyn for den finansielle sektor – et debatoplæg.