Kotters metode

John Kotter, forfatter og forhenværende professor ved Harvard Business Scholl, skrev tilbage i 1995 en artikel i Harvard Business Review med titlen ”Leading Change: Why Transformation Efforts Fail”, der senere blev til bogen Leading Change.

Heri beskriver Kotter den berømte brændende platform, hvor det for ledelsen handler om at etablere en forståelse og følelse af, at virksomheden og organisationen er i vanskeligheder, hvorfor forandringer er nødvendige. På den måde starter forandringen med, at noget er galt, og at der er fejl og mangler i organisationen.

Kotter introducerede samtidig en plan i otte trin for forandringsledelse. Planen giver en god tjekliste for punker, man som leder skal være opmærksom på. Ifølge Kotter er der tale om en sekventiel model, hvor man ikke bør springe enkelte trin over. De otte vigtige trin i forandringer i organisationer er:

  1. Synliggør forandringens tvingende nødvendighed
  2. Etabler en stærk styregruppe
  3. Skab en klart forståelig vision
  4. Kommuniker visionen
  5. Gør det muligt for andre at forfølge visionen
  6. Planlæg og skab hurtige resultater
  7. Konsolider forbedringerne og sæt flere forandringer i gang
  8. Indarbejd den nye handlemåde