Teori U

Otto Scharmer er ph.d. og seniorlektor ved MIT og har skrevet flere bøger, bl.a. Theory U – Leading from the Future as It Emerges, hvori han udvikler en nytænkende tilgang til ledelse, forandringer og innovation.

Scharmer tager fat ved roden og arbejder med vores måde at tænke og arbejde med forandringer på. Med henvisning til Einsteins velkendte påstand om, at vi ikke kan ”løse problemer ved at tænke på samme måde, som da vi skabte dem”, viser Scharmer, hvordan værdifulde forandringer ofte kræver et opgør med fastgroet vanetænkning.

Scharmer tager os igennem en U-proces bestående af syv faser, hvor den første fase er et opgør med ureflekterede gentagelser af selvfølgeligheder og mønstre i tanker og samtaler. Metoden åbner op for en holistisk tilgang til at arbejde med forandringer. Dermed sætter teorien det hele menneske i centrum for at finde frem til kernen i, hvem vi er, og hvad vores arbejde egentlig er.

Den bærende tanke i Teori U er, at enhver er sit eget vigtigste værktøj til at skabe forandringer. At arbejde med U’et er derfor at praktisere en stærk tro på, at personlige forandringer skal komme inde fra personen selv og ikke fra ledelsens udmeldinger eller organisationens regler og krav.

Fra et sådant dybere niveau i personers bevidsthed skaber de ofte selv den viden og de løsninger, det kræver at gennemføre vellykkede forandringer. Det springende punkt er, hvorvidt man som leder er parat til at bringe sig selv i spil på et mere grundlæggende og eksistentielt plan i forandringen.

Teori U har vundet indpas hos mange organisationer og får stadig flere tilhængere inden for forandringsledelse, særligt i den offentlige sektor.